Privacyverklaring

Narvic media & communicatie

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Menno Bakker
Narvic media & communicatie

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Narvic media & communicatie. Narvic media & communicatie is een communicatiebureau dat zich richt op branded journalism. Een mooi begrip, maar in goed Nederlands hierna wat wij doen. In de vorm van film, artikelen en persberichten met een journalistieke invalshoek en stijl helpen we organisaties met hun marketing en publiciteit.

2. Doel gegevens

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Narvic media & communicatie verzameld worden. Met name wanneer je bij de media werkt, of wanneer we jou beschouwen als een interessante relatie, die we graag op de hoogte houden.

Vertegenwoordiger van de media?

Wanneer jij een vertegenwoordiger bent van de media, dan kan het zijn dat je bij ons op een mailinglijst staat. Dat is een excelbestand. Wanneer je een dergelijke mailing ontvangt en daar geen prijs meer op stelt, kun je dat dat via een reply mail aan ons melden. Dan verwijderen wij jou handmatig uit onze medialijst.

Relatie van Narvic media & communicatie?

Het kan ook zijn dat we jou in onze adressenlijst hebben voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je jezelf  uitschrijven door onderin de nieuwsbrief op de link ‘afmelden’ of ‘ uitschrijven’ te klikken.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Narvic media & communicatie, neem dan gerust contact op!

menno@narvic.nl
KvK-nummer: 01117095
BTW-nummer: 1246.82.807.B01
IBAN: NL02 INGB 0002 9246 3
www.narvic.nl

3. Analytics

De website van Narvic media & communicatie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google AnalyCcs. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4. Opslag gegevens

De gegevens die Narvic media & communicatie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. adressenlijsten in excel en mail-adressen-lijsten in Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De e-mail van Narvic media & communicatie wordt gehost bij Microsoa in de cloud via Office 365. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoa. Zij voldoen aan de AVG dankzij de Privacy Shield overeenkomst.
Al onze overige gegevens worden vooral opgeslagen in cloudomgevingen die voldoen aan de AVG en aan de Privacy Shield overeenkomst.

5. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Narvic media & communicatie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wegelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en soaware. De persoonsgegevens die door Narvic media & communicatie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande soaware en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Narvic media & communicatie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Narvic media & communicatie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Narvic media & communicatie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Narvic media & communicatie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

7.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Narvic media & communicatie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Narvic media & communicatie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Narvic media & communicatie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Narvic media & communicatie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Narvic media & communicatie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via menno@narvic.nl, onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Belangen en plichten

Narvic media & communicatie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Narvic media & communicatie via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Narvic media & communicatie de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Narvic media & communicatie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Narvic media & communicatie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wegelijk is vereist dan wel wanneer Narvic media & communicatie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Narvic media & communicatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Menno Bakker
Narvic media & communicatie
menno@narvic.nl