Positieve Vibes

Veel ambitie tijdens de The Amsterdam International Water Week Summit 2018 (AIWW), die eind 2018 eens een keertje in….Rotterdam werd gehouden. Waar het in goed Nederlands over ging: de toekomst van steden in de wereld en hoe water daar de komende decennia beschikbaar kan komen of kan blijven. En: hoe water technologische innovaties om dat bereiken gefinancierd kunnen worden.
Opdracht aan NARVIC: maak diverse interviews op film en vat in een korte after movie samen hoe de dag verliep. Maak duidelijk dat er positieve internationale ‘vibes’ waren, tijdens dit belangrijke event.
De film zie je hier

Share this Project